Фільм про голодомор в Україні

 Наукові коментарі співробітників ІМФЕ ім.М.Т.Рильського Володимира Сергійчука та Валентини Борисенко