Гой дай, Боєже, пане господарю (колядка)

Наукові фонди ІМФЕ
Ф. 14-5; од. зб. 1393
Вінниця-Муровні Курилівці-Жван
Виконали: Чернелівська Галина Іллівна, Храпко Домна Терентіївна, Толочна Докія Василівна, Ткачик Марія Яківна.
Записано: Довженок Г.В.,Омельченко А.Ф., Рубай Г.Т.,1976р.

Гой дай Бо/и/же! 1/
Пани господарю, йа встаньте, не спіт.
Підвидіт свою та й головочку
Та й подивітся йа в кватирочку.
На вашім дворі на частоколі,
На частоколі сиві голуби.
Йа пан господар на підсіняшком.
На підсіняшком став їх звіряти.
Сиві голуби заговорили.
Пане господарю, ни звіряйти нас.
Ми ни голуби, ми єс ангели.
Ми єс ангели, з неба зіслані.
Зіслав нас господь з неба на землю.
Правди питати, кривди шукати.
Йа типер правда давно пропала.
Правда пропала, кривда настала.
Від днесь и батько до справи стає.
Йа брат на брата меч помикає.
Систра на систру чарів питає.
Мати на дітей свічку капає.
Від цего слова будьте здорові
Будьте здорові, пане господарю.
Вінчуєми вас цею колядкою,
Або вінчуєм щастьом, здоровльом,
Щастьом, здоровльом, святим Рожеством.

1/ кожна строфа починається цими словами

Розшифровка: Марія Пилипчак