Людмила Прокопівна Шевченко: походження етнографині

Л.П.Шевченко. Жовтень 1954р. ЦДАМЛМ України, ф. 439, оп. 1, од. зб. 99, арк. 1

7 листопада (26 жовтня за ст. ст.) 1895 р. у с.Кирилівка Звенигородського повіту Київської губернії з’явилась на світ видатна етнографиня Людмила Прокопівна Шевченко. Попри те, що зростала у багатодітній сім’ї змогла отримати освіту, яку здобула за тисячі верст аж в Перемишлі, а потім продовжила свій навчальний шлях вже у «червоному» Києві. У подальшому вона працювала у низці установ – Музеї українського мистецтва, Державному історичному музеї УРСР та Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії. В стінах Інституту вона здійснила низку фундаментальних досліджень, які базувались на багатому експедиційному матеріалі. Її записи стали цінною частиною Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

Її прізвище не випадково таке ж як у Кобзаря, бо вона є його внучатою племінницею по брату Микиті. Батько Людмили – Прокіп Микитович має був сином брата Тараса Шевченка від шлюбу з Пелагією Гнатівною з Кириченків.

Матір видатної народознавиці – Єфимія Прокопівна з Демченків, які походять з с.Пединівка, але через шлюби та експерименти Енгельградтів з переселенням селян опинились в Кирилівці. Оскільки з цього роду походить генерал Юрко Йосипович Тютюнник та  економіст Тихін Іванович Осадчий, то відповідно вони приходяться їй 5-юрідними дядьками. Також до цього роду належав етнограф і краєзнавець з с. Будище – Іван Антонович Демченко, який першим дослідив історію цього села, використавши не лише документальні, а й усно-історичні та геофізичні дані.
3-юрідний дядько пані Людмили – кирилівський художник Григорій Кононович Дядченко, також має з нею спорідненість як по лінії Шевченків по батьку, так і з Демченками по матері.
Загалом у роду Людмили Шевченко були такі родини з с. Кирилівка: Боровики, Катериненки, Кириченки Шевченки-Грушівські, з с. Моринці: Бойки, з с. Пединівка: Демченки/Іванченки,  з  с.Тарасівка: Павличенки, з м-ка Шендерівка: Жарки.

Родина Людмили Шевченко біля хати Микити і Єфимії Шевченків. ЦДАМЛМ України ф.439, оп.1, од.зб.100, арк.1

Нижче запропоновані візуалізації родоводу та певних спорідненостей, а також документи, що стосуються походження Людмили Прокопівни Шевченко.

Хрещення Людмили Прокопівни Шевченко. ДАЧкО, ф.931, оп.1, спр.506, арк.125зв.
Вінчання Прокопа Шевченка і Єфимії Демченко. ДАЧкО, ф.931, оп.1, спр.125, арк.44зв.
Хрещення Прокопа Микитовича Шевченка. ЦДІАК, ф.127, оп.1012, спр.2874, арк.1412зв.
Вінчання Микити Шевченка-Грушівського і Пелагії Гнатівни Кириченко. ЦДІАК, ф.127, оп.1012, спр.1959, арк.1033зв.
Ревізька казка 1834 р. Микити Григоровича Шевченка, де біля нього приписаний 20-річний брат Тарас. ДАКО, ф.280, оп.2, спр.574, арк.280зв.
Хрещення Єфимії Павлівни Демченко. ЦДІАК, ф.127, оп.1012, спр.2740а, арк.114зв.
Вінчання Прокопа Павловича Демченка і Тетяни Данилівни Боровик. ДАЧкО, ф.152, оп.36, спр.3, арк.171
Хрещення Прокопа Павловича Демченка. У записі у батьків невірні по батькові, але хрещеним батьком виступає рідний брат Павла з Федір – житель Пединівки. ЦДІАК, ф.127, оп.1012, спр.1393, арк.128зв.
Вінчання Павла Демченка і Ірини Катериненко. ЦДІАК, ф.127, оп.1012, спр.1393, арк.128зв.
Ревізька казка с.Пединівка 1795р. Біля Фоми Демченка жив брат Матвій – прапрадід Юрка Тютюнника і Тихона Осадчого. ДАКО, ф.280, оп.2, спр.64, арк.319-319зв.
Сповідний розпис с.Пединівка, 1787р. ЦДІАК, ф.127, оп.1017, спр.29, арк.94зв.
Родовід Людмили Шевченко
Спорідненість Л.Шевченко з Г.К.Дядченком через Шевченків
Спорідненість Л.Шевченко з Г.К.Дядченком через Демченків
Спорідненість Л. Шевченко з генералом Ю. Тютюнником
Спорідненість з Тихоном Осадчим через Бойків
Спорідненість з Тихоном Осадчим через Демченків
канд. іст. наук, мол. наук. співробітник відділу "Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів" ІМФЕ ім.М.Т.Рильського НАН України