Початок Другої світової війни, вересень 1939 р.

Спогади Богуслави Гринів про початок Другої світової війни у вересні 1939 року.
Дата запису: 23.03.2010
Інтерв'юер - Андрій Шиманський, відеооператор -- Володимир Чопик.
Установа: Меморіальний музей тоталітарних режимів "Територія Терору"
www.territoryterror.org.ua