Весняні свята та обряди українців у замальовках Юрія Павловича

Освячення паски на воді (весняна повінь)

Ю. Павлович. Освячення паски на воді (весняна повінь)

У попередніх підбірках живописних полотен, де відображені реалії народного побуту, ми презентували творчість знаних українських художників середини ХІХ – початку ХХ ст. Вони намагалися з якнайбільшою точністю зобразити не тільки певні події, промалювати деталі, а й передати емоції персонажів, особливості міміки та жестів. Отож, їхньою заслугою стало фактичне «фотографування» традиційної культури українців.
У цьому альбомі хочемо поділитися світлинами дещо іншого жанру. Мова йде про численні замальовки типажів, здійснені художником-етнографом Юрієм Павловичем у роки його плідної співпраці з українськими етнологічними установами 20-30-х рр. ХХ ст.

Детальніше про його діяльність читайте тут: Етнограф і художник Юрій Павлович

Пропоновані Вашій увазі замальовки Ю. Павловича відображають ключові моменти весняної обрядовості українців села й міста першої чверті ХХ ст. Етнографа-художника цікавило не стільки реалістичне відображення, а більше знеособлене типове ілюстрування певної обрядодії. Тому, обличчя персонажів й авансцени можуть бути окреслені досить схематично, і поряд з тим більш акцентована увага на знакових деталях, у яких криється головна суть звичаю чи свята.

Джерело зображень: Україна в типажах народних, краєвидах і архітектурі: художньо-етнографічна спадщина Юрія Павловича / відп.ред. Г.Скрипник; НАНУ, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського. - К., 2010. - 400с.