міська мода

На поч. ХХ ст. мистецькі зразки українського народного вбрання почали активно впроваджуватися до міської моди.

Підписатися на міська мода