ситуація на Сході України

Збірник матеріалів Круглого столу, що відбувся 22 вересня 2015 р. у ІМФЕ ім. М.Т. Рильського.

Підписатися на ситуація на Сході України