М.Рачков. Українка

М.Рачков. Українка. ІІ половина ХІХ ст.