Ой рано-рано (колядка)

Ой рано-рано та й загадано
Святий вечер, та й загадано усім на войну
Святий веч[ір]!

Та й загадано усім на войну
Святий вечер, по самім вперьод молодому Івану
Святий веч’

А його ненька та й відправляла,
Святий вечер, та й відправляла, приказувала:
Святий веч’

Єдь же мой синку, єдь же, не гайся!
Святий вечер, поперед войска не виникайся!
Святий веч’

Поперед войска не виникайся
Святий вечер, а позад войска не зоставайся
Святий веч’

Вон молоденький не слухав неньки
Святий вечер, поперед войска конем іграє
Святий веч’

Поперед войска конем іграє
Святий вечер, а позад войска шаблею махає
Святий веч’

Зобачив його сам цар у двору
Святий вечер, коли б вже я знав, чий то син іграв
Святий веч’

Коли б вже я знав, чий то син іграв
Святий вечер, то я б за его, царівну отдав,
Святий веч’

Дав би я коня неученого
Святий вечер, дав би я гроша неліченого
Святий веч’

А за цим словом, бувай же здоров!
Святий вечер, не сам собою, з отцем, мамкою
Святий веч’

Не сам собою з отцем, мамкою
Святий вечер, Ісусом Христом, святим Рожеством!
Святий веч’

Святе Рожество радость принесло
Святий вечер, а Матір Божа розвеселила
Святий веч’

 

Ой рано-рано та й загадано - колядка

Історична колядка, в якій поєдналися мотиви військових походів (мати відправляє сина на війну і остерігає його перед небезпекою - перегук з думою про Івася Коновченка) з християнськими мотивами "святого Рожества", колядковими рефренами "Святий вечер". Зразок архаїчної поліської гетерофонії з ладовою змінністю. Пісня записана в с. Оране Іванківського р-ну Київської обл., співали: Петренко Г. І., 1924 р.н., Бєляєва М. Є., 1924 р.н., Сидоренко О. Ф., 1925 р.н.

З альбому "Українська Епічна Традиція"/"Ukrainian Epic Tradition" (2003)
Проект "Моя Україна. Берви"
_________________________

"Early in the Morning..." - Christmas carol

Historical kolyadka (Ukrainian Christmas carol) combining elements of historical war songs (mother cautions her son seeing him off to the battle field, which echoes yet another duma - about Ivas Konovchenko) with Christian "Holy Christmas carols" and kolyadka "Christmas Eve" refrains. This is a sample of archaic Polissya heterophony with variable tonality. Performers: Petrenko H.I., 1924, Belyaeva M.Y., 1924, Sydorenko O.F., 1925 (village Orane, Kyiv Region).

Project "My Ukraine. Bervy"