Ой там на городі та конопельки

Петрівка “Ой там на городі та конопельки”
Наукові фонди ІМФЕ ф. 14-10; од.зб. 1241, № 8
Зап. Правдюк О.А. у 1972 в с. Скоробагатьки Лохвицького р-ну Полтавської обл. від Грин Олени Пилипівни, Сергієнко Агафії Іванівни, Чекмес Олександри Андріївни.
Рукописні фонди 14-5, 425.

На обкладинці - малюнок Ю. Павловича. Джерело: Україна в типажах народних, краєвидах і архітектурі: художньо-етнографічна спадщина Юрія Павловича / відп.ред. Г.Скрипник; НАНУ, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського. - К., 2010. - 400с.