Шевченко-style: як одягаються патріоти

Автопортрет Т.Шевченка (1860 р.)

Сьогодні в часи великих випробувань нашого народу для багатьох українців стає важливим позначити власну етнічну приналежність у своєму зовнішньому вигляді. Роблять це у різний спосіб: за допомогою прапора, національної символіки, а також елементів етнічного одягу (вишивка, головні убори, ткані пояси тощо). 

Закономірно виникає питання: коли саме народний одяг став ознакою громадянської позиції та хто першим одягнув етнічний костюм з патріотичною метою?

Складний шлях самопізнання, яким пройшли українці у ХІХ ст., прийнято називати часом національного відродження. Не маючи власної держави та змоги реалізувати національну ідею за допомогою важелів влади, українська стихія сховалася в житті та побуті простого народу. За таких умов виникла постать, якій вдалося спричинити значні зміни в самосвідомості українців. Цією постаттю був Тарас Григорович Шевченко. Саме він актуалізував ідею українства, реалізувавши її у своїй літературній творчості та художньому мистецтві. Крім того, він заклав естетичні канони зовнішності свідомого українця, які стали позначати український імідж того часу.

Т.Шевченко. Фотограф Деньєр (1859 р.)

У часи Шевченка для кожного прошарку населення існував свій чіткий зовнішній образ, якому в залежності від майнового та родового статусу відповідав певний костюм: вбрання простого народу та привілейованих верств, міський та сільський одяг. Коли ж Тарас Шевченко, проживаючи у Петербурзі, надягнув одночасно модний міський костюм і селянську смушкову шапку з кожухом, це просто шокувало оточуючих, адже поєднувати одяг різних станів було не прийнято. 

Фактично, Шевченко зробив спробу презентації народного одягу в урбаністичному середовищі. Зрозуміло, що народне вбрання завжди було присутнє у місті, адже окремі його елементи зустрічалися в міщанському одязі, проте вони не виражали специфічної світоглядної позиції і не декларували української національної ідеї.

Тарас Шевченко своїм зовнішнім виглядом не лише ламав соціальні правила та стереотипи, а й кидав виклик суспільній думці, відкрито демонструючи себе як українця за допомогою одягу. Чому він це робив? Бо власне самоусвідомлення вимагало від нього культурного єднання зі своїм народом, позначення себе з ним одними маркерами. Саме Шевченко розпочав моду на національні риси в одязі серед українських письменників, він був також одним із перших, хто почав фотографуватися в народному одязі. 

Таким чином, одяг в умовах міста почав виконувати нову функцію – виражати українську самосвідомість. Цей процес триває і в наш час, а естетика традиційного одягу стає модним трендом. 

Т. Шевченко серед приятелів (1859 р.)
канд. іст. наук, наук. співробітник відділу "Український етнологічний центр" ІМФЕ ім.М.Т.Рильського НАН УКраїни