Задунайський козачок

Задунайський козачок

Зап. ІМФЕ 07.07.1952 р. від Чередника Павла Терентійовича 57 р. - 1-ша скрипка, Чередника Михайла Терентійовича 58 р. - 2-га скрипка, Дядюри Романа Івановича 61р. – бубон.
Полтава-Диканька.
IMFE 14-10-0084 № 12